Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

ÔNG TRẦN QUANG CẢNH ĐÃ CHÍNH THỨC TỪ NHIỆM "TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN HỘI THÁNH TẠI HẢI NGOẠI"

Thanh Liem
(@thanh-liem)
Thành Viên
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Như đã thông báo tại Đại Hội Nhơn Sanh Hải Ngoại năm Nhâm Dần tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn ngày 19/6/2022, Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) đã đệ đơn xin Hội Thánh được từ chức nhiệm vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại ngày 20/6/2022 như sau:
 
“Sau gần 12 năm phục vụ cho Đạo và Hội Thánh, trân trọng kính trình xin Ngài Đầu Sư vui lòng cho Tiện đệ được từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh tại Hải Ngoại. Lý do: vì sức khỏe, già yếu, không còn sinh lực và tinh thần để điều hành các công tác đạo sự tại hải ngoại rất phức tạp hiện nay.”
 
Vào ngày 1/7/2022 (âl. 3/6 Nhâm Dần) Hội Thánh đã ký Huấn Lịnh số 313-97/NCPS-HL, chấp thuận cho Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) được từ nhiệm theo đơn xin.
 
Không có mô tả.
Không có mô tả.
 
Đồng thời vào cùng ngày Hội Thánh đã ký văn thư bổ nhiệm vị Lễ Sanh Thượng Vân Thanh (Huỳnh Long Vân) , sinh năm 1952, cư trú tại Fountain Valley, California, hiện Phó Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh, tạm thời xử lý thường vụ Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại Hải Ngoại, thay thế Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh), cho đến khi có lịnh mới.
 
BA VỤ KIỆN MÀ ÔNG TRẦN QUANG CẢNH LÀ BỊ ĐƠN:
 
- Vụ thưa kiện thứ 1:
 
Ngày 18/5/2018, kháng cáo Nhãn Hiệu (Trademark) “ĐĐTKPĐ-TTTN” của nhóm Hương Muội và Lê Phú Hữu.
 
Kết quả là Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hủy bỏ giấy phép cấp cho Ông Cảnh theo lời yêu của Ông Cảnh và từ đây sẽ không còn ai được xin nhãn hiệu ĐDTKPĐ-TTTN nữa.
 
- Vụ thưa kiện thứ 2:
 
Nhóm của Bà Muội thưa Ông Trần Quang Cảnh và Ông Nguyễn Thành Tám ra Tòa Án Dallas, Texas.
 
Ngày 13/6/2019, nhóm của Bà Hương Muội (gồm có Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas, Bùi Văn Quan và Dương Xuân Lương) nộp đơn với Tòa Án Dallas, Texas, thưa 7 người: Đặng Phước Reng, Phạm Văn Hiến, Nguyễn Quốc Dũng, Trần Quang Cảnh, Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, Nguyễn Thành Tám và Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài TTTN).
 
Lý do chính của bên nguyên cáo đưa ra Ông Cảnh là Cộng Sản, Ông Tám đàn áp tín đồ Cao Đài ở VN và bổ nhiệm Ông Cảnh để thi hành Nghị quyết 36. Còn các Ông Reng, Hiến, Dũng bị thưa là vì chống đối với Bà Muội, không chấp nhận Bà Hương Muội đi thưa kiện Ông Cảnh. Kết quả là Tòa Án phán quyết là Ông Cảnh không có dính dáng về vụ thưa kiện này.
 
- Vụ thưa kiện thứ 3:
 
Nguyễn Đình Thắng, Dương Xuân Lương và Lê Hương Muội thưa Trần Quang Cảnh và ĐĐTKPĐ ra Tòa Án Orange County, California. Bản án thưa kiện nhận được của Tòa Án Quận Orange County, California, ngày 18/10/2021.
 
Mục đích chính của vụ thưa kiện là Ông Nguyễn Quốc Dũng với lý do phỉ báng Ông Nguyễn Đình Thắng, nhưng các đương đơn vẫn muốn lôi kéo tên Trần Quang Cảnh với tội danh “Cố ý can thiệp nhằm thu lợi về kinh tế”. Tòa Án sẽ xét xử vào cuối tháng 9 năm 2022.
 
THẤY GÌ QUA "LỜI TỪ GIÃ" CỦA ÔNG TRẦN QUANG CẢNH VÀ BÀ VÕ KIM THOÀN (PHU NHÂN ÔNG CẢNH)?
 
(Chúng tôi trích nguyên văn trong facebook Đạo Cao Đài - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ)
 
"Trong một email mà chúng tôi nhận được của Giáo Hữu Thượng Cảnh Thanh gửi lời từ giả các bạn đạo đã cùng sát cánh đi chung lo phổ truyền nền Đạo cho người ngoại quốc trong 32 năm qua như sau:
 
'Hôm nay chính thức, chúng tôi (GH Cảnh và LS Thoàn) xin từ giã quý Huynh Tỷ sau hơn bao nhiêu năm cộng tác với nhau trên con đường Đạo tại hải ngoại, nhứt là chung lo phổ truyền chơn Đạo của chúng ta đến một số các quốc gia và các Đại Học ngoại quốc.
 
Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây đành phải gắn gượng chấm dứt, cũng là một bài học rất quý báu cho cuộc đời sắp tàn. Hy vọng thế hệ sau thấy đó mà rút kinh nghiệm cho cuộc sống Đạo lẫn Đời của mình.
 
Chia tay lúc nào cũng buồn... Nhưng hy vọng chúng ta cũng sẽ còn có duyên gặp gỡ nhau trong tương lai tại một nơi nào đó.
 
BYE BYE AND BEST WISHES TO EVERYONE
 
GH Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) và Lễ Sanh Hương Thoàn (Võ Kim Thoàn)'"
 
(hết trích)
 
***
 
(Nguồn: Trích từ Facebook Đạo Cao Đài - Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, đăng ngày 10/7/2022) 
Chủ đề này đã được sửa đổi2 years Trước đây bởiThanh Liem
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 11/07/2022 4:21 am
Chia sẻ: