Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

HÌNH THỨC KỈNH BÁI NƠI BÀN THỜ CỬU HUYỀN THẤT TỔ TẠI TƯ GIA

Hac Noi
(@hac-noi)
Thành Viên
(LỄ NGHI CAO ĐÀI, BÀI SỐ 332)
 
Có thể là hình ảnh về trong nhà
 
Trong nghi lễ ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH có chỉ dạy về cách lạy, đảnh lễ Chí Tôn, Phật Mẫu, chư Thần Thánh Tiên Phật, hàng vong phàm và người sống.
 
Thánh ngôn:
 
25 Février 1926 
 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG 
 
Tr.... vô giữa bái lễ cho Thầy coi.
 
Con làm lễ trúng. Song, mỗi gật, con nhớ niệm câu chú của Thầy: "NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT".
 
Đại lễ là làm lễ ba lần:
 
Lần đầu dâng hương và hoa
Lần giữa dâng rượu 
Lần chót dâng trà.
 
Phải chính mình con dâng các lễ ấy.
 
KHI BÁI LỄ, HAI TAY CON CHẤP LẠI; SONG, PHẢI ĐỂ TAY TRÁI ẤN TÝ, TAY MẶT NGỬA RA, NẰM DƯỚI, TAY TRÁI CHỤP LÊN TRÊN.
 
Từ đây, 25/02/1926 (13 tháng Giêng năm Bính Dần), con phải may riêng một bộ áo lễ, tay rộng, cổ trịch như áo Đạo, nhưng phải gài 9 mối, màu xanh da trời.
 
Con nhớ mang giày gai đặng hầu Thầy, còn nhứt nhứt đều để chơn không hết.
 
• LẠY LÀ GÌ?
- Là tỏ ra bề ngoài lễ, kỉnh trong lòng.
 
• CHẤP 2 TAY LẠI LÀ TẠI SAO?
- Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi âm dương. Âm Dương hiệp nhứt phát khởi Càn Khôn, sanh sanh hóa hóa, tức là Đạo.
 
• LẠY KẺ SỐNG HAI LẠY LÀ TẠI SAO?
- Là nguồn cội của Nhơn sanh, lưỡng hiệp Âm Dương mà ra. Ấy là ĐẠO.
 
• VONG PHÀM LẠY BỐN LẠY LÀ TẠI SAO?
- Là vì 2 lạy của PHẦN NGƯỜI, còn một LẠY THIÊN, MỘT LẠY ĐỊA.
 
• LẠY THẦN, LẠY THÁNH THÌ BA LẠY LÀ TẠI SAO?
- Là lạy đấng đứng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng LẠY TINH KHÍ THẦN HIỆP NHỨT. Ấy là Đạo.
 
• LẠY TIÊN, LẠY PHẬT 9 LẠY LÀ TẠI SAO?
- Là tại chín đấng Cửu Thiên Khai Hóa.
 
• CÒN LẠY THẦY MƯỜI HAI LẠY LÀ TẠI SAO?
 
Các con không biết đâu! Thập Nhị khai Thiên là Thầy - chúa cả Càn Khôn Thế Giới, nắm trọn Thập Nhị Thời Thần vào tay. SỐ MƯỜI HAI LÀ SỐ RIÊNG CỦA THẦY.
 
Chưa phải hồi các con biết đặng tại sao vẽ thánh tượng CON MẮT mà thờ Thầy. Song, Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh:
 
NHÃN THỊ CHỦ TÂM 
LƯỠNG QUAN CHỦ TỂ 
QUANG THỊ THẦN
THẦN THỊ THIÊN 
THIÊN GIẢ NGÃ GIẢ
 
Thần là khiếm khuyết của cơ mầu nhiệm từ ngày Đạo bị bế. Lập "TAM KỲ PHỔ ĐỘ" nầy, duy Thầy cho THẦN hiệp cùng TINH KHÍ đặng đủ TAM BỬU, là cơ mầu nhiệm siêu phàm nhập Thánh.
 
Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt Thầy cho chư đạo hữu nghe!
 
 Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên, Phật từ ngày bị bế Đạo thì luật lệ hãy còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi; song Thiên Đình mỗi phen đánh tản THẦN, không cho hiệp cùng TINH KHÍ.
 
Thầy đến đặng huờn nguyên Chơn Thần cho các con đắc Đạo. Con hiểu "THẦN CƯ TẠI NHÃN", bố trí cho chư đạo hữu các con hiểu rõ, nguồn cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đ . Thầy khuyên con: Mỗi phen nói Đạo, hằng nhớ đến danh Thầy.
 
THĂNG.
 
Từ Thánh ngôn này, Đức Hộ Pháp chỉ định nghi tiết hành sự tế tự, lễ vía, quan  hôn tang lễ chi tiết cụ thể qua từng hàng phẩm.
 
Hôm nay, chúng ta đi vào một chi tiết rấtcụ thể mà ĐA SỐ thường hay ít biết đến, đó là KỈNH BÁI BÀN CỬU HUYỀN THẤT TỔ.
 
● 1/ BÀN THỜ CỬU HUYỀN THẤT TỔ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ HÌNH ẢNH CỦA CHỨC SẮC THIÊN PHONG.
 
Tại tư gia: Bàn thờ cửu huyền thất tổ là nơi để cho các vị trong tông đường nhà họ giáng ngự, cho nên không có lộng tàng, chỉ thờ ảnh hình áo dài khăn đóng đen mới hợp lẽ.Mình chỉ thờ vị Nguyễn văn A chớ không có thờ ông lễ sanh hay giáo hữu...
 
Con cháu đem hình ảnh ông bà cha mẹ mình là chức sắc của đạo để lên đó là sai phép bởi những điều như sau:
 
■ THỨ TỰ: TỪ ÔNG BÀ, ĐẾN CHA MẸ, CON CHÁU
 
Thí dụ: Ông bà của mình là đạo hữu mà khi mình có phẩm vị mà qui vị, con mình cũng thờ mình tại bàn thờ này mà để hình chức sắc thì không lẽ mình ngồi trên ông bà mình được hay sao?
 
Nói cho rõ: Thí dụ cha mình, ông mình là lễ sanh hay giáo hữu, mà đến mình là GIÁO SƯ chẳng hạn thì nếu để hình giáo sư lên thì ông giáo sư phải để trên ông giáo hữu, ông giáo hữu phải trên lễ sanh. Vậy, chẳng lẽ ông bà của mình là lễ sanh thì phải ngồi dưới mình sao? Con cháu dám ngồi trên ông bà sao? Do đó, phải để hình áo dài khăn đóng đen thì mới biệt phân đẳng cấp của tông đường được; là ông bà, cha mẹ, mới tới con cháu. Dầu phẩm vị nào cũng phải đi theo thứ bậc nguồn cội trước sau.
 
Hình chức sắc có thì treo để kỷ niệm, để ngoài, trên vách, không để trong bàn thờ, vì nếu để trong bàn thờ thì xá lạy không tiện.
 
■ BÀN THỜ TẠI TƯ GIA KHÔNG CÓ LỘNG.
 
Vì nơi tư gia là nơi thờ CỬU HUYỀN THẤT TỔ, là thờ tông đường, ông b cha m con cháu. Con cháu ở đây là HẬU TỔ. Nghĩa là, khi mình có con, có cháu; mình già, mình chết thì con cháu gọi mình là TỔ, là nằm trong THẤT TỔ. Còn mình khi về giáng ngự tại đây thì mình có ÔNG BÀ trước của mình nữa, cho nên mình là hạng CỬU HUYỀN.
 
Vậy TỔ cũng là mình, mà HUYỀN cũng là mình. Vậy cho nên để CỬU HUYỀN THẤT TỔ chính là thờ mình trước sau mà thôi.
 
Vì đây là thờ phần NHƠN ĐẠO nên bàn thờ KHÔNG CÓ ĐỂ LỘNG. Dầu mình là chức sắc thì về đây cũng là CON là CHÁU mà thôi.
 
■ NGUYÊN LÝ XÁ BÀN CỬU HUYỀN HAI XÁ HOẶC LẠY 4 LẠY.
 
Nên nhớ rõ: Trong 4 lạy có 1 lạy thiên và 1 lạy địa, tức là lạy TRỜI ĐẤT. Lạy nầy lạy quì, không có gật.
 
Còn lạy người thì 2 lạy phần người:
 
● NAM ĐỨNG, lạy xuống: Thể hiện DƯƠNG PHỦ.
 
● NỮ NGỒI, ĐƯA 1 CHÂN PHẢI NGƯỢC LẠI SAU RỒI LẠY xuống. Thể hiện ÂM PHỤC.
 
Nếu người đạo đến viếng nhà, có kỉnh xá Thiên bàn thì xá 3 xá, qua bàn cửu huyền thì xá chỉ 2 xá mà thôi. Vì 3 xá là thể hiện TAM TÀI (THIÊN ĐỊA NHƠN) là phần của TRỜI. Còn 2 xá là thể hiện ÂM DƯƠNG hiệp nhứt, là phần NGƯỜI.
Xá là kỉnh chào, xá là thể hiện CHÀO ĐÓN SỰ SỐNG như xá kỉnh KHÍ SANH QUANG. Do đó, xá 2 xá là thể hiện sự sống của cõi VÔ HÌNH và sự sống của cõi HỮU HÌNH, tức cõi THIÊNG LIÊNG và cõi TRẦN GIAN. Xá hai xá là thể hiện TRỜI NGƯỜI HIỆP MỘT, vì 2 xá mà nếu lạy là 4 lạy,trong 4 lạy có lạy TRỜI VÀ ĐẤT.
Đừng có hiểu hạn hẹp là LẠY VONG PHÀM! Phải hiểu rõ từ "vong phàm".Vong phàm không phải là NGƯỜI KHÔNG SIÊU THĂNG.
 
VONG: là mất, Phàm là cõi phàm gian.
VONG PHÀM là rời khỏi phàm gian.
 
Cho nên, các phẩm từ Chánh trị Sự và tương đương trở xuống thì hành lễ nghi hàng VONG PHÀM, tức là nghi 4 lạy.
 
Tại sao Đức Hộ Pháp định vậy? Đó là cơ TẬN ĐỘ. Phần này phải viết riêng.
 
● 2 / LẠY CỬU HUYỀN THẤT TỔ TẠI THÁNH THẤT, ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU:
 
Nơi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu thì thờ cửu huyền thất tổ là ông bà chung.Trong đây, cửu huyền thất tổ được gọi là CHƯ CHƠN LINH NAM PHÁI, CHƯ CHƠN LINH NỮ PHÁI, và thường có để 2 lộng 2 bên, trước bàn thờ, nên kỉnh bái là 3 xá, 3 lạy không gật, tức là lạy Thần, lạy Thánh, lạy Đấng đứng vào hàng thứ 3 của Trời.
Kính gởi trả lời cho các bạn đạo của Tòa Thánh Tây Ninh.
 
Ngày 27/5/Nhâm Dần (25/6/2022)
 
HẠC NỘI 
(VAN SƯA TRAN).
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 25/06/2022 3:35 am
Chia sẻ: