Bài Diễn Văn Của Phó Tổng Thông Mike Pence Tại Đại Hội Đảng Cộng Hòa(8/2020)

Vào đêm thứ ba của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, Tổng thống Trump đã tham gia cùng với phó tổng thống Mike Pence Fort McHenry tại Baltimore, Maryland. Trong diễn từ chấp nhận sự bổ nhiệm của đảng Cộng Hòa, phó tổng thống Pence đã mạnh mẽ bênh vực các thành tích của Tổng thống Trump bằng cách phân tích tình trạng của Hoa Kỳ và thế giới trong 4 năm qua. Tuần trước, Joe Biden không nói một lời nào về bạo lực và hỗn loạn đang bao trùm các thành phố trên khắp đất nước này, vì vậy hãy để tôi nói rõ. Bạo lực phải dừng lại, cho dù ở Minneapolis, Portland hay Kenosha, quá nhiều anh hùng đã chết để bảo vệ tự do của chúng ta lại phải chứng kiến người Mỹ tấn công lẫn nhau. Chúng tôi sẽ lập lại luật pháp và trật tự trên đường phố của đất nước này cho mọi người Mỹ thuộc mọi chủng tộc, tín ngưỡng và màu da. Tổng thống Trump và tôi biết rằng những người nam nữ mặc đồng phục thực thi pháp luật là những người tốt nhất trong chúng ta. Mỗi ngày, khi bước ra khỏi cánh cửa nhà, họ coi mạng sống của chúng ta quan trọng hơn mạng sống của họ. Hỡi đồng bào Mỹ của tôi, khi bắt đầu đại dịch này, Joe Biden là người đòi mở cửa biên giới, mở tung các thành phố, cung cấp luật sư miễn phí và chăm sóc sức khỏe cho những người nhập cư bất hợp pháp còn Tổng thống Trump thì muốn bảo đảm biên giới của chúng ta và xây dựng gần 300 dặm tường biên giới. Joe Biden muốn chấm dứt lựa chọn trường học và Tổng thống Trump tin rằng mọi phụ huynh nên có quyền lựa chọn nơi con họ đi học, bất kể thu nhập hoặc mã vùng của họ. Mỗi ngày trong chính quyền này, tổng thống Trump đã kiên quyết bảo vệ cho sự thánh thiêng của cuộc sống con người. Joe Biden, ủng hộ việc lấy tiền đóng thuế của người dân để tài trợ cho việc phá thai cho đến tận thời điểm sinh nở. Khi các bạn xem xét chương trình nghị sự của họ, các bạn sẽ thấy rõ ràng. Joe Biden sẽ chẳng khác gì một con ngựa thành Troy cho cánh tả cực đoan.

Related posts

RSS
Follow by Email