Thông báo số 2: Chi Tiết cuộc biểu tình chống Phạm Minh Chính tại Hoa Thịnh Đốn ngày 13/5/2022

https://www.google.com/maps/place/Freedom+Plaza/@38.8968235,-77.038062,15z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x89b7b729351fc803:0x4a46ed8fcbea12da!2sFreedom+Plaza!8m2!3d38.8965205!4d-77.0299092!3m4!1s0x0:0x2ceaa66aa0e79367!8m2!3d38.8958688!4d-77.0305961

https://pardot.csis.org/webmail/906722/647737376/d6895c35f9ee59bf1690c06c216123ce7c211f79499c1d167f36781497059129

Bài Liên Quan

Leave a Comment

RSS
Follow by Email