Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022

Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022

Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022

Tâm Thư
Kêu gọi Vận động cho một Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết

Ngày 30 tháng 8 năm 2021

Kính thưa Quý Vị Lãnh đạo các Tôn giáo, Sắc Tộc, Tổ chức đấu tranh, Đảng phái chính trị, Cơ quan truyền thông báo chí, Cộng Đồng, Nhân sĩ Người Việt Quốc Gia, Đồng bào Người Việt khắp các Châu Lục, Tập thể Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa trong và ngoài nước.

Bốn mươi sáu năm qua, kẻ thù chung của chúng ta là Cộng sản Việt Nam với bộ máy cầm quyền độc tài, tàn ác, đàn áp tước đoạt quyền sống của người dân, coi dân như nô lệ. Đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể giải trừ hoạ cộng sản. Nhục mất nước, làm nô lệ cho bọn cộng sản tay sai, bị Tàu cộng ức hiếp, bị đe dọa xâm lăng thường xuyên… là nỗi uất hận của mọi người dân Việt. Chúng ta không thể mãi giữ thái độ im lặng, tuyệt vọng, buông xuôi mặc cho số phận.

Hội Nghị Diên Hồng thể hiện tinh thần Dân Tộc Tự Quyết của Cha Ông ta vẫn còn đó. Tinh thần đó vẫn luôn hiện hữu và thôi thúc mỗi người chúng ta, nhất là trong hoàn cảnh cấp bách sôi động hiện nay (Thảm trạng dịch virut Vũ Hán tồi tệ tại Việt Nam. Can thiệp quốc tế tại Biển Đông Nam Á…) Chúng ta phải biết kết nối mọi thành phần Dân Tộc, tránh phân biệt, chia rẽ vì bất đồng quan điểm. Chính sức mạnh Diên Hồng này sẽ đóng vai trò cầu nối giữa các cá nhân, tổ chức, đoàn thể… cùng đặt quyền lợi chung của gần trăm triệu người dân Việt lên trên hết, để cùng bàn thảo và quyết định chung, tiến tới cuộc vận động hình thành và tổ chức một Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết như Cha Ông ta đã từng làm.

"Thời cơ toàn dân giải thể cộng sản Việt Nam đã đến"

Quyền Dân Tôc Tự Quyết là quyền pháp lý cơ bản đặt nền tảng trên văn hóa và phong tục tập quán của mỗi Dân Tộc từng Quốc Gia để quyết định cho quyền sống, quyền thể hiện chính trị của người dân trong Quốc Gia đó đúng theo luật pháp quốc tế đã được Liên Hiệp Quốc xác định.
Quyền Dân Tộc Tự Quyết phải được đặt lên trên mọi quyền khác. Tất cả mọi người phải có bổn phận trách nhiệm tôn trọng, bảo vệ và phát huy Quyền Tự Quyết của Dân Tộc mình, đấu tranh giành lại nếu quyền này bị tước đoạt, xâm phạm bởi bất kỳ thế lực nào.

Kính thưa Quý Vị, nhân danh là Người Việt Quốc Gia yêu nước thuộc mọi thành phần Dân Tộc:
Trân trọng kính mời quý vị cùng tham gia vào công việc đồng khởi xướng cuộc vận động này bằng cách ký tên kêu gọi hình thành và tổ chức một Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết năm 2022 để thực hiện quyền Tự Quyết của chính Dân Tộc Việt Nam mà Người Việt Tự Do khắp nơi đã và đang chờ đợi gần nửa thế kỷ qua.

Chúng ta sẽ thực hiện những buổi họp bàn thảo, góp ý hoặc trên mạng hoặc trực tiếp để hoạch định và lên chương trình cụ thể nhằm tiến hành vận động, quảng bá, xây dựng Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022, đại diện cho mọi thành phần Dân Tộc Việt Nam, cho một Việt Nam tương lai không cộng sản.

Ký tên đồng khởi xướng: https://www.hoinghidantoctuquyet.org
Xin liên lạc qua địa chỉ email chung:vandonghoinghidantoctuquyet@googlegroups.com

Kính chúc quý vị luôn an mạnh và rất mong nhận được sự quan tâm và hiệp lực của quý vị.

Trân trọng,

Danh sách ký tên đồng khởi xướng kêu gọi vận động Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022

%%your signature%%

119 signatures

Hãy chia sẽ cho mọi ngươi cùng ký Tên:

   

Người Ký Tên Mới Nhất
119 Mr. TRUNG TIN LY TẠP CHÍ DÂN VĂN Germany Oct 16, 2021
118 Mr. Lac Nguyen Uy Ban Van Dong Nghi Quyet Ngay VNCH United States Oct 15, 2021
117 Ms. Lê thị tuyết mai Mai Cá nhân Việt nam Oct 13, 2021
116 Ms. chua toi tu do vietnam Oct 13, 2021
115 Mr. Nhàn Phạm ngọc nhàn Cá nhân Việt nam Oct 12, 2021
114 Mr. Minh Thuần Ly Cá nhân Australia Oct 11, 2021
113 Ms. Nguyen Ta Ca nhan Australia Oct 10, 2021
112 Mr. Moon Lee Wuang None Nigeria Oct 07, 2021
111 Mr. Xuan Pham ca nhan Canada Oct 06, 2021
110 Mr. Le Nguyen None Nederland Oct 04, 2021
109 Mrs. Tuyet Như Tran Hoi đoan Tù nhân Chinh tri Australia Oct 04, 2021
108 Ms. Vương Vũ Hội Việt Nam Tỵ Nạn Cộng SảnÚc Châu Và CácHải 9ảo Nam Thái Bình Dương Australia Oct 03, 2021
107 Mr. Quốc Kim Trần Chính Phủ Lâm Thời VN Tự Do/ Government of Free VN Australia Sep 30, 2021
106 Ms. Sơn Đỗ Phong Trào Việt Hưng USA Sep 30, 2021
105 Mr. Van Phuong Ho Cá nhân United Kingdom Sep 30, 2021
104 Mr. Long Do Do Nguyen CSV So Ngoai Ngu VNTTX Saigon V So United States Sep 29, 2021
103 Mrs. Minh Thu NGUYEN non France Sep 29, 2021
102 Mr. Bảo Giang Văn Bút Úc Châu Australia Sep 29, 2021
101 Ms. Hélène Mỹ Hạnh Nguyễn Cộng Đồng Bruxelles / Belgium Belgium Sep 28, 2021
100 Mr. Lạc Việt Phong Trào Yểm Trợ Khối 8406 Canada Sep 28, 2021
99 Miss. Có Nguyễn Văn Có Việt Nam Sep 28, 2021
98 Mr. Y Tien Niê Giáo viên Trung học Việt Nam Sep 27, 2021
97 Ms. Kim Hung Nguyen Xxxxx Belgium Sep 27, 2021
96 Ms. Nhan Roan Ca nhan USA Sep 27, 2021
95 Mr. Công Đức cá nhân Vietnam Sep 27, 2021
94 Mr. Nhàn NGUYỄN THỪA Cá nhân France Sep 26, 2021
93 Mr. Son Tran Van Dang Dan Toc Viet Nam Au Chau Germany Sep 26, 2021
92 Ms. Thu Vân VƯƠNG Cá nhân FRANCE Sep 26, 2021
91 Mr. Jean Dominique DOAN VAN PHE Cá nhân FRANCE Sep 26, 2021
90 Mr. THAI HOANG Ca nhan USA Sep 26, 2021
89 Mr. charles guyait cá nhân cá nhân Sep 25, 2021
88 Mr. My Dao Duc Cá nhân VNCH Sep 25, 2021
87 Ms. Phi-Bang Ngô-Dansereau Ca nhân Canada Sep 25, 2021
86 Mr. john tornado USARV-MMD USA Sep 25, 2021
85 Mr. Tân Dân Lê Chủ Tịch Ban Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Montréal Canada Sep 25, 2021
84 Ms. Tan Nguyen Ca Nhan Viet Nam Sep 25, 2021
83 Mr. Quy-Son Nguyen VNCH Germany Sep 25, 2021
82 Mr. Chieu Pham USAVSC Viet Nam Sep 25, 2021
81 Ms. van kich Nguyen VNCHLV Denmark Sep 25, 2021
80 Dr. Andrew Từ Chủ tịch Hội đồng văn hóa Champar Việt Nam Hoa Kỳ Sep 25, 2021
79 Dr. Y Siu Hlong Chủ tịch Hội đồng Montagnards Việt Nam Hoa Kỳ Sep 25, 2021
78 Dr. Tân Tara Thạch Chủ tịch hội đồng CIP-VN (Hội đồng dân tộc bản địa Đông dương) Hoa Kỳ Sep 25, 2021
77 Mr. Rong Nay Giám đốc tổ chức nhân quyền Montagnards Việt Nam Hoa Kỳ Sep 25, 2021
76 Mr. Vương Kỳ Sơn Director of Radio Magazine VNTD New Orléans _ USA Hoa Kỳ Sep 25, 2021
75 Mr. Nguyễn Hoài Thanh Chủ tịch hội AVB tại Pháp Pháp Sep 25, 2021
74 Ms. Trần Đức Lai THẨM PHÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA Pháp Sep 25, 2021
73 Mr. Nguyen Thanh Quân lực VNCH Việt Nam Sep 25, 2021
72 Ms. Johannes Xuan Minh Dinh Doan Linh Muc GP Mainz Germnay Sep 25, 2021
71 Ms. Minh TRAN F.A.V.I.C. France Sep 25, 2021
70 Mr. Yves Do Kiet Tinh Thần VNCH Cá nhân Sep 24, 2021
119 0 Hội Nghị Dân Tộc Tự Quyết 2022